محصولات KTTN

ابزار های جراحی شامل ابزاری هستند که در طی مراحل جراحی استفاده می شوند. این ابزار می توانند به صورت مشترک در جراحی های متفاوت استفاده شوند و یا حتی به صورت اختصاصی در جراحی های خاص استفاده شوند. با استفاده از این ابزار پزشکان و جراحان می توانند بیماران خود را درمان نمایند. از این رو استفاده از ابزار های حرفه ای و کاملاً بروز می تواند بر روی روند درمانی تاثیرگذار باشند.

ابزار دندانپزشکی

ابزار مغز اعصاب

ابزار راینوپلاستی